ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 6 - BEBAN MEMBUKTISeksyen 74. Atas siapakah terletak beban membuktikan.

Beban membuktikan di dalam sesuatu guaman atau perbicaraan adalah terletak atas orang yang akan tidak berjaya sekiranya tiada apa-apa keterangan jua pun diberi oleh mana-mana pihak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.