Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XISeksyen 63. Mencuba Melakukan Kesalahan.

Sesiapa yang cuba melakukan kesalahan di bawah Enakmen ini hendaklah dihukum dengan hukuman penjara sebagai hukuman takzir selama tempoh yang tidak melebihi sepuluh tahun.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.