ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanakSeksyen 82. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.