Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XSeksyen 54. Cara Hendak Melaksanakan Hukuman Bagi Kesalahan Berbilang.

Jika seseorang itu bersalah kerana melakukan beberapa kesalahan, maka hukuman yang akan dilaksanakan ke atasnya adalah seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.