ENAKMEN 5 TAHUN 1990
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1990

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
KESAHTARAFAN ANAKSeksyen 115. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.

Anggapan yang berbangkit dari pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa ia adalah bapa kepada seseorang yang diakui sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.