ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.

Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai seorang keluarga, selain sebagai seorang anak, ibu, atau bapa, pengakuan itu tidak boleh menyentuh mana-mana orang lain melainkan orang lain itu mengesahkan pengakuan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.