ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanakSeksyen 86. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

Seseorang perempuan yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak adalah berhak menjalankan hak terhadap hadanah jika-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.