ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991


Mukadimah.
BETA SETUJU,
(MOHOR KERAJAAN)
SYED PUTRA JAMALULLAIL,
Raja Perlis

20 Muharam 1413.

20 Julai 1992.Suatu Enakmen bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga.

[ ]

MAKA DIPERBUAT UNDANG-UNDANG INI oleh Dewan Undangan Negeri Perlis seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.