ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VII - INTERPLIDERSeksyen 59. Penyampaian saman

(1) Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, saman yang disebut dalam seksyen 58 mestilah disampaikan ke diri sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari kehadiran.

(2) Saman interplider mestilah dalam salah satu bentuk dalam Borang MS 14.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.