ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987


JADUAL
Diluluskan oleh Dewan Negeri Pahang pada 7hb April 1987.

MARLIZAN BIN OTHMAN,
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Pahang
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.