ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 10. Persetujuan dikehendaki.

(1) Sesuatu pernikahan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah peruntukan Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada pernikahan itu telah bersetuju terhadapnya, dan--
(2) Anak dara boleh dinikahkan tanpa persetujuannya oleh wali mujbir jika--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.