ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 23. Pendaftaran.

Perkahwinan selepas tarikh ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin di dalam Negeri dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin di dalam Negeri hendaklah didaftarkan mengikut Ordinan ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.