Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XSeksyen 58. Hukuman Sebat ke atas Perempuan Hamil.

Hukuman sebat tidak boleh dilaksanakan ke atas pesalah perempuan yang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, dan selepas dia menjadi suci daripada darah nifas dan kembali sihat semula untuk menjalani hukuman itu dengan tidak ada bahaya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.