ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 97. Apabila pemeriksa saksi berbeza pendapat.

Apabila seorang daripada pemeriksa mendapati saksi tersebut adalah adil sedangkan pemeriksa yang lain mendapati ia tidak adil, Hakim Syariah tidak boleh membuat keputusan berdasarkan kepada keterangan saksi itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.