ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XIV - KETERANGAN
BAB 2 - SEPINASeksyen 104. Sepina supaya dokumen dikemukakan

Mana-mana orang yang kepadanya disampaikan sepina supaya dia mengemukakan dokumen atau benda sahaja adalah telah mematuhinya dengan secukupnya jika dia menyebabkan dokumen atau benda itu dikemukakan tanpa hadir sendiri.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.