ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN IX - KESALAHAN DAN HUKUMANSeksyen 126. Isteri tidak menurut perintah.

Seseorang perempuan yang bersengaja tidak menurut perintah yang sah yang diberi oleh suaminya mengikut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau kali kemudiannya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.