ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 15. Maskahwin dan pemberian.

(1) Maskahwin hendaklah dibayar oleh suami atau wakilnya kepada isteri atau wakilnya semasa pernikahan dan di hadapan dua orang saksi.

(2) Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap pernikahan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan
--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.