ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 80. Ibu boleh dilantik menjadi wasi atau hadhinah.

Seorang ibu, sama ada seorang Islam atau seorang Kitabiyah boleh dilantik menjadi wasi bagi bapa dan dalam hal yang demikian ibu itu boleh menjalankan kuasanya sebagai seorang hadhinah wasiat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.