Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 33. Qatlul-syibhu-al-'amd.

Sesiapa dengan niat hendak melakukan kecederaan kepada tubuh badan dan akal fikiran seseorang telah menyebabkan orang itu atau orang lain mati dengan melakukan suatu perbuatan sama ada dengan menggunakan senjata atau tidak dan perbuatan itu pada kebiasaannya tidak mungkin menyebabkan kematian, adalah melakukan qatlul-syibhu-al-'amd.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.