ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
RayuanSeksyen 119. Rayuan.

Mana-mana orang yang terkilan dengan apa-apa keputusan mana-mana Pendaftar di bawah Enakmen ini boleh merayu mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Enakmen Pentadbiran atau mana-mana undang-undang lain berkenaan dengan prosedur sivil di Mahkamah Syar'iah bagi merayu terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syar'iah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.