ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN IX - KESALAHAN DAN HUKUMANSeksyen 131. Percubaan dan syubahat.

Barang siapa cuba melakukan, atau bersyubahat melakukan, sesuatu kesalahan di bawah Enakmen ini adalah melakukan suatu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman yang sama seperti yang diperuntukkan bagi kesalahan utamanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.