ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN X - PENALTISeksyen 130. Meninggal langsung isteri.

Seseorang yang, setelah diperintahkan oleh Mahkamah supaya hidup bersama semula dengan isterinya, bersengaja tidak atau abai mematuhi perintah itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.