ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 93. Pemeriksaan terbuka.

(1) Hakim Syariah bolehlah menjalankan pemeriksaan kali kedua ke atas saksi secara terbuka, walaupun saksi tersebut telah diperiksa dan didapati adil atau boleh diterima keterangannya.

(2) Pemeriksaan secara terbuka dilakukan dengan cara berikut-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.