ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 131. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.


Seseorang yang tidak suka akan suami atau isterinya dan dengan perdayaan menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan perkahwinannya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum penjara tidak melebihi enam bulan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.