ENAKMEN 5 TAHUN 1990
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1990

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
HADANAH ATAU PENJAGAAN KANAK-KANAKSeksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.

Penjagaan kanak-kanak tak sah taraf hendaklah ditentukan oleh Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.