ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 6. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan dan pelantikan wali Hakim.

(1) Sesuatu perkahwinan di dalam Negeri hendaklah mengikut peruntukan Ordinan ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Undang-Undang Islam oleh-

(2) Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab mengikut Undang-Undang Islam, perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Hakim.

(3) Yang di-Pertua Negeri boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.