ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Penghakiman Mahkamah bila qarinah.Seksyen 30. Qarinah dan natijah penghakiman, perintah atau dikri lain daripada yang tersebut di dalam seksyen 29.

Penghakiman, perintah atau dikri yang lain daripada yang tersebut dalam seksyen 29 Enakmen ini adalah qarinah jika ia berkenaan dengan perkara-perkara awam yang berkaitan dengan sesuatu siasatan; akan tetapi penghakiman, perintah atau dikri itu tidaklah bukti muktamad mengenai apa yang dinyatakannya itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.