ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN X - PENALTISeksyen 136. Percubaan dan subahat.

Barang siapa cuba melakukan, atau bersubahat melakukan, sesuatu kesalahan di bawah Ordinan ini adalah melakukan suatu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman sama seperti yang diperuntukkan bagi kesalahan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.