ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN X - AMSeksyen 120. Sijil Nikah negeri lain.

Sijil nikah yang diperakukan oleh mana-mana Kadi dalam Malaysia hendaklah diterima sebagai keterangan prima facie oleh Mahkamah bahawa pernikahan yang disebutkan dalam sijil itu adalah sah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.