Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN ISeksyen 4. Kesalahan-kesalahan Hudud.

Kesalahan-kesalahan hudud adalah seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.