ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 125. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan

Seseorang yang tidak suka akan suami atau isterinya dan dengan perdayaan menjadikan dirinya murtad untuk membatalkan perkahwinannya adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum penjara tidak melebihi enam bulan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.