ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan.


(1) Tiada seorangpun perempuan boleh, dalam masa dia masih bersuamikan suaminya yang sedia ada, berkahwin dengan seseorang lelaki lain.

(2) Jika perempuan itu adalah seorang janda-


(3) Jika perempuan itu mengatakan dia telah bercerai sebelum disetubuhi oleh suaminya dalam perkahwinan itu, dia tidak boleh, dalam masa idah perceraian biasa, berkahwin dengan seseorang yang lain daripada suaminya yang dahulu itu, kecuali dengan kebenaran Hakim Syariah di tempat perempuan itu bermastautin.

(4) Jika perempuan itu adalah seorang balu-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.