ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 83. Pemecatan penjaga.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa memecat seorang daripada menjadi penjaga, sama ada seorang ibu atau bapa atau orang lain dan sama ada ianya adalah penjaga bagi diri atau harta anak, dan boleh dari semasa ke semasa melantik seorang lain menjadi penjaga untuk menggantikannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.