ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 7. Pernikahan yang dilarang.

(1) Tiada seorang lelaki boleh kerana--
(2) Tiada seorang lelaki boleh mempunyai lebih dari satu isteri pada suatu masa jika isteri-isteri itu adalah sebegitu berpertalian antara satu sama lain melalui nasab, pertalian nikah atau sesusuan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.