ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 7. Fakta yang menjadi punca, sebab atau natijah bagi fakta persoalan.

Fakta yang menjadi punca, sebab atau natijah, sama ada secara langsung atau tidak, bagi fakta yang ada hubungan atau yang menjadi persoalan, atau fakta yang menjadi keadaan sesuatu dalam mana fakta itu berlaku, atau yang memberi peluang untuk fakta itu dilakukan atau diuruskan, adalah qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.