ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akadnikah.


Tiada suatupun perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.