Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VSeksyen 19. Sariqah.

Sariqah adalah perbuatan mengambil atau memindah dengan cara curang sesuatu harta alih daripada jagaan atau milikan pemilik tanpa pengetahuannya dengan niat hendak menghilangkan hak milikan ke atas harta itu daripada milikan atau jagaan pemiliknya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.