ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 118. Poligami tanpa pengesahan Kadi

Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat pengesahan secara bertulis terlebih dahulu daripada Hakim maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.