ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979


Tajuk panjang & Mukadimah
BETA SETUJU,

HAJI ABDUL HALIM,
Sultan Negeri Kedah

(MOHOR KERAJAAN)

7hb Rabiulawal, 1404.
12hb Disember, 1983.


Suatu Enakmen bagi menyatukan Undang-undang berkenaan Keluarga Islam dan bagi mengadakan peruntukan yang lebih berkesan mengenai pernikahan, perceraian, nafkah, penjagaan dan lain-lain perkara berhubung dengan kehidupan keluarga.

MAKA DIPERBUAT UNDANG-UNDANG INI oleh Dewan Undangan Negeri Kedah seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.