ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 35. Gangguan terhadap perkahwinan

Kecuali jika dibenarkan oleh Hukum Syara', seorang yang mengunakan apa-apa kekerasan atau ugutan-

adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-dua denda dan penjara itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.