Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M


JADUAL III
JADUAL III

(Subseksyen 41(b))

Jumlah irsy dan lama tempoh penjara yang dihukumkan kerana melakukan syajjah (cedera di kepala atau muka).


Bil
Jenis cedera

Jumlah irsy
Tempoh penjara
1. Syajjah qasyirah (cedera yang tidak mendedahkan tulang)

Sebanyak mana yang ditentukan oleh MahkamahTidak melebihi dua tahun.
2.Syajjah mudhihah (cedera yang mendedahkan tulang tetapi tidak ada patah)

1/20 diyat
Tidak melebihi lima tahun
3.Syajjah hashimah (cedera yang melibatkan patah tetapi tidak tergelincah sendi)

1/10 diyat
Tidak melebihi lima tahun.
4.Syajjah munaqqilah (cedera yang melibatkan patah dan tergelincah sendi)

3/20 diyat
Tidak melebihi sepuluh tahun.
5.Syajjah ma'mumah (cedera yang melibatkan pecah tempurung kepala tetapi lukanya hanyalah menyentuh kulit otak sahaja dengan tidak mencarikkannya)

3/10 diyat
Tidak melebihi sepuluh tahun.
6. Syajjah damighah (cedera yang melibatkan pecah tempurung kepala dan lukanya mencarikkan kulit otak)
diyat
Tidak melebihi empat belas tahun.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.