ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 119. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan.

Anggapan yang berbangkit daripada pengakuan yang dibuat oleh seseorang bahawa dia adalah bapa kepada seseorang yang diakuinya sebagai anak boleh dipatahkan hanya dengan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.