ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 92. Bilangan pemeriksa saksi.

Bilangan pemeriksa saksi secara rahsia hendaklah lebih daripada seorang sebagai langkah berhati-hati, walaupun seorang pemeriksa sudah memadai.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.