Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 28. Jenis Kesalahan Menyebabkan Kematian.

Mematikan manusia adalah terbahagi kepada tiga jenis -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.