ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Pendapat orang lain bila qarinah.Seksyen 34. Fakta mengenai pendapat pakar.

Fakta yang tidak qarinah dengan jalan lain adalah qarinah jika ia menyokong atau tak konsisten dengan pendapat pakar apabila pendapat itu adalah qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.