ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadanah atau penjagaan kanak-kanakSeksyen 82. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadanah jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.