ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
IqrarSeksyen 13. Qarinah apabila hak atau urf dipersoalkan.

Jika soalnya ialah tentang wujudnya sesuatu hak atau urf maka fakta-fakta yang berikut adalah qarinah-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.