ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-kanakSeksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.