ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN II - PELAKSANAAN WASIATSeksyen 8. Wasiat kepada tempat-tempat ibadat dan badan kebajikan.

Sesuatu wasiat boleh dibuat kepada tempat-tempat ibadat, yayasan kebajikan, institusi akademik atau kepada mana-mana pihak yang boleh mendatangkan kebajikan umum dan jika wasiat itu tidak menentukan tujuan penggunaannya, wasiat itu hendaklah digunakan untuk apa-apa jua tujuan kebajikan umum.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.