ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Pendapat orang lain bila qarinah.Seksyen 37. Bila pendapat tentang amalan, kepercayaan, dsb., qarinah.

Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang-

maka pendapat orang yang ada mempunyai cara-cara yang istimewa bagi mengetahuinya adalah qarinah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.